web đánh bài - Chơi bài trực tuyến miễn phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteturadip iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore sit.

z478032605523714e3cfdfcfbba064e4a4a596184f29d2-16972052510571142683041

web đánh bài tuyên bố làm Công ty trụ cột kinh tế nông nghiệp Tây Nguyên

Ngày 13/10/2023, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, web đánh bài tuyên bố tầm nhìn “Trở thành công ty trụ cột trong nền kinh tế nông nghiệp của Tây Nguyên Việt Nam” và Sứ mệnh “Phát triển bền vững, kiến tạo thịnh vượng cho toàn bộ đối tác của chuỗi giá trị”.web đánh bài

Ông Lê Đức Huy, Tổng giám đốc web đánh bài phát biểu: “Chúng tôi tự hào trở thành một phần của sứ mệnh phát triển kinh tế nông nghiệp Tây Nguyên và sẽ không ngừng đóng góp cho sự thịnh vượng này”.

Cùng với đó web đánh bài với hơn 300 cán bộ nhân viên thực hiện văn hóa 5 tốt “Học tập tốt – Lao động tốt – Hiệu quả tốt – Đời sống tốt” với giá trị “Uy tín là giá trị cốt lõi – Chính trực – Chân thành – Hợp tác – Trách nhiệm”. Cống hiến sự “Tận tâm với con người, đối tác – Tận tâm với nhiệm vụ – Tận tâm với xã hội môi trường”.

Tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh này không chỉ đánh dấu một sự cam kết mạnh mẽ của web đánh bài mà còn thể hiện cho sự đoàn kết và phát triển bền vững của khu vực Tây nguyên.

Đây là công ty lớn nhất tỉnh Đắk Lắk trong mảng nông nghiệp, kinh doanh nông sản với doanh số 6.500 tỷ đồng/năm. Là đơn vị tiên phong tạo liên kết sản xuất với hệ thống nông hộ từ 15 năm trước, hiện là hệ thống liên kết sản xuất vùng nguyên liệu lớn, đạt tiêu chí bền vững, canh tác xanh lên đến 40.000 nông hộ.

Công ty này đang khát khao nâng tầm giá trị kim ngạch xuất khẩu cho ngành cà phê Việt Nam từ 4 tỷ đô lên trên 10 tỷ đô.

 

Post a Comment