Enter your keyword

post

Pasig City Nutrition Committee

Pasig City Nutrition Committee

“SIGLA” by Our Lady of Perpetual Help School

“In line with the theme, “Healthy Diet gawing habit for life!”, the video shows two students, who at first looks unhealthy, lacks energy and can’t concentrate well at school. But because of eating healthy foods, balanced diet, exercise and healthy living, they both turn into healthy and active students. As they became aware of the negative effects of unhealthy living, they started to have it as a habit to be healthy in life.”
– “SIGLA” by Our Lady of Perpetual Help School
#HealthyDiet4LifeMVOLPHS

Ma^tamlay ka na naman
At bagsak^ ang kata^wan
Na-saan na ang sigla
Na dati^ sayo’y naki-kita

^Kay bilis mong ma-pa-god
At lagi pang malung^kot
Ka^tawan mo ay nabibigla^
Re^sistensya’y kay hi–na

Refrain:
Ka^pag sakit ay^ du^mating
Baka di mo kayanin
Masustansyang pagkain
Sadyang kailangan natin^

Chorus
Tara na’t kumain na tayo
Tara na at mag-ehersisyo
Malnutrisyon wakasan
Ingatan ang katawan
Upang sakit ay malabanan

Tara na’t ihain ang gulay
Ibalik ang kulay at buhay
Ako’y iyong pakinggan
Tayo ay mag-tulungan
Tara na’t ingatan ang–
Katawan..

II.
Noon ako ay nahihiya
Dahil ako ay mataba
Di ako makatakbo noon
Dahil parang madadapa

^Kay bilis kong ma-pa-god
At lagi pang malung^kot
Ka^tawan ko ay nabibigla^
Re^sistensya’y kay hi–na

Ref (II)
Pag harap sa salamin
Parang ayokong tumingin
Ang pageexercise ba ay
Kailangang ugaliin?

Chorus
Tara na’t kumain na tayo
Tara na at mag-ehersisyo
Obesity wakasan
Ingatan ang katawan
Upang sakit ay malabanan

Tara na’t ihain ang prutas
Ibalik ang dati mong lakas
Ako’y iyong pakinggan
Tayo ay mag-tulungan
Tara na’t ingatan ang

Rap:
Hinay hinay lang sa sitsirya
Magstretching na’t sumayaw ka pa
Lumalakas ang resistensya
Katawan gumaganda
Unti-unting bumabalik
Ang dati mong sigla!

Siglang nakakahawa, hindi nakakasawa (3×) siglaaaa

Tara naaa (kumain na tayo)
Ta^ra na at ma^gehersis^yo
Gutom ay tuldukan
Ingatan ang katawan
Upang sakit ay maiwasan

Tara na’t ihain ang gulay
Ibalik ang kulay at buhay
Ako’y iyong pakinggan
Tayo ay mag-tulungan
Tara na’t ingatan ang katawan

Tara na’t ihain ang prutas
Ibalik ang dati mong lakas
Ako’y iyong pakinggan
Tayo ay mag-tulungan
Tara na’t ingatan ang–
katawan~

Posted by Pasig City Nutrition Committee on Monday, July 10, 2017

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.